กิจกรรม

กันยายน 2561

    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

           มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยบูรพา พิธีลงนามครั้งนี้ รองศาสตราจารย์   สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพาร่วมลงนาม โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และ        Mr.Randy Durban ประธานสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวพร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์       แสงจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้าร่วมงานในพิธี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต  กรุงเทพมหานคร (ภาพโดย:  องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา)

 
Calendar