กิจกรรม

สิงหาคม 2561

    การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในรูปแบบละครเวที The Musical

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

          มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับการปฐมนิเทศนิสิตในปีนี้
จัดในรูปแบบละครเวที (The Musical) เพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นและทำให้เกิดความน่าสนใจ โดยมีแนวความคิด (Concept) ของละครเวที
ซึ่งจะทำให้นิสิตเกิดความอบอุ่นรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเป็นทั้งบ้านและเพื่อน สำหรับผู้ร่วมแสดงประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิต  รุ่นพี่ ซึ่งกำกับการแสดงโดยคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจัดแสดงจำนวน ๔ รอบ เริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๘:๒๐ น. จนถึง เวลา ๑๙:๐๐ น. การจัดงานในครั้งนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตใหม่ เข้าร่วมงาน ซึ่งนอกจากมีการแสดงละครเวทีแล้ว ยังมีการนำเสนอวิดิทัศน์ที่สร้างสรรค์สังคมเป็นผลงานยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยและนิสิตรุ่นพี่อีกด้วย  เมื่อวันพุธที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ธำรง บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar