กิจกรรม

สิงหาคม 2561

    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ 23 สิงหาคม 2561

   ผู้ประกาศข่าว พลอยนภัส แนบเชย

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อร่วมบริจาคโลหิต
"จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นี้
- เวลา 09.00 - 11.00 น.
(รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น.)

- เวลา 12.00 - 15.00 น.
(รับใบกรอกประวัติ ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น.)

ณ ห้องสัมมนา (211) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต นี้จ้าาาาาาาาาาา

คำแนะนำก่อนและหลังบริจาคโลหิต
(1.) อายุระหว่าง 17-70 ปีบริบูรณ์ (บริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน 55 ปี , อายุ 17 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง)
(2.) น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป และสุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี
(3.) นอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และเข้านอนก่อนเที่ยงคืน
(4.) ควรดื่มน้ำ 3-4 แก้ว และรับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตจะช่วยลดและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆได้
(5.) งดอาหารที่มีไขมันสูงก่อนมื้อบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ
(6.) งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต อย่างน้อย 1 ชั่วโมง และงดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต
(7.) งดออกกำลังกายที่เสียเหงื่อมาก ทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต

#บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน
#การบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น
Calendar