กิจกรรม

พฤษภาคม 2555

    สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมส่ง แถบบันทึกภาพการขับร้อง vcd,dvd ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษา

   ผู้ประกาศข่าว อินทร์เนตร เฉียบแหลม

   สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา  ขอเชิญผู้ที่มาความสามารถในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ร่วมส่ง แถบบันทึกภาพการขับร้อง (vcd,dvd)  ในการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ  ครั้งที่ ๑๔

 

 

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 

ใบสมัคร

 

454454
Calendar