กิจกรรม

เมษายน 2561

    คำกล่าวอวยพร รศ.ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในงานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพร

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

 
Calendar