กิจกรรม

เมษายน 2561

    สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar