กิจกรรม

เมษายน 2561

    กำหนดการฝึกซ้อมและการแต่งกายของบัณฑิต ที่จะเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

 

     ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และ วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้กำหนดตารางการฝึกซ้อม ดังนี้

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

 

 

 

 
Calendar