กิจกรรม

เมษายน 2561

    ประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ร่วมกับกองพระราชพิธี สำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar