กิจกรรม

เมษายน 2561

    ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบสัญลักษณ์ Mascot มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง


ประกาศเกณฑ์ประกวดMascot


ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
Calendar