กิจกรรม

มีนาคม 2561

    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม SHORT COURSES สำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ Smart SMEs รุ่น 1 เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 -16.

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar