กิจกรรม

เมษายน 2561

    การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12

   ผู้ประกาศข่าว สุปราณี อึ้งเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการ "ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หมดเขตรับบทความ 25 เมษายน 2561 รายละเอียดติดตามได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th/conference/huso61/default.asp 
Calendar