กิจกรรม

มีนาคม 2561

    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar