กิจกรรม

มีนาคม 2561

    ธนาคารกรุงไทย นำรถบริการเคลื่อนที่ KTB on the Move มาให้บริการ ฝาก ถอน ชำระค่าบริการ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี
Calendar