กิจกรรม

มีนาคม 2561

    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญชมเทศกาลดนตรีและการแสดงนานาชาติ MUPA FESTIVAL 2018

   ผู้ประกาศข่าว ปาณิศา กิมทรง

ระหว่างวันที่ 18 -30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
การแสดงจากศิลปินเพื่อแลกเปลีียนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศ เช่น Kecak จากประเทศอินโดนีเซีย, 
การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ร่วมสมัยจากศิลปินประเทศไต้หวัน

การแสดงดนตรีคลาสลิกร่วมสมัยจาก Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น
ทั้งนี้มีกิจกรรม  work shop การเขียนบทละคร, การแต่งหน้าเอฟเฟกต์ ฯลฯ
สามารถดูรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ : http://mupafestival.wixsite.com/home

 
Calendar