กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2561

    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

   ผู้ประกาศข่าว พลอยนภัส แนบเชย

กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน

ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต

โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

 

"จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ"

"หนึ่งคนให้ สามคนรับ"

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

 

ซึ่งดำเนินการ 2 ช่วงเวลา คือ

- เวลา 09.00 - 11.00 น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น.) - เวลา 12.00 - 15.00 น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น.)

ณ ห้องสัมมนา (211) กองกิจการนิสิต

อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต

Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา

หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/

โทร. 0 3810 2535

 

 
Calendar