กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2561

    วศ.บางแสนรุ่น ๑๓ เอราวัน มอบเงินบริจาคร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar