กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2561

    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญชม Bangsaens SUM Of Music 2018

   ผู้ประกาศข่าว ปาณิศา กิมทรง

Bangsaen"s SUM Of Music 2018
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 - 1 มีนาคม 2561
ณ หอศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Bangsaen.sum.of.music/
Calendar