กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2561

    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญชมบางแสนละครก่อนจบ ครั้งที่ 9

   ผู้ประกาศข่าว ปาณิศา กิมทรง

บางแสนละครก่อนจบ ครั้งที่ 9
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่งได้ที่ : 091-1457221
เพจเทศกาลบางแสนละครก่อนจบ https://web.facebook.com/Bangsaenthesis/
Calendar