กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2561

    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เติมความรักด้วยหัวใจ เติมน้ำใจด้วยโลหิต ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว พลอยนภัส แนบเชย

กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นิสิต และผู้สนใจทุกท่าน

ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต

โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

 

"เติมความรักด้วยหัวใจ  เติมน้ำใจด้วยโลหิต"

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

ซึ่งดำเนินการ 2 ช่วงเวลา คือ

- เวลา 09.00 - 11.00 น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 09.00 - 10.30 น.)
- เวลา 12.00 - 15.00 น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น.)

 

ณ ห้องสัมมนา (211) กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต

Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/

โทร. 0 3810 2535

 

 คำแนะนำก่อนและหลังบริจาคโลหิต

๑.  อายุระหว่าง ๑๗-๗๐ ปีบริบูรณ์ (บริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน ๕๕ ปี , อายุ ๑๗ ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง)

๒.  น้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป และสุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี

๓.  นอนหลับพักผ่อนไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง และเข้านอนก่อนเที่ยงคืน

๔.  ควรดื่มน้ำ ๓-๔ แก้ว และรับประทานอาหารก่อนบริจาคโลหิตจะช่วยลดและป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆ ได้

๕.  งดอาหารที่มีไขมันสูงก่อนมื้อบริจาคโลหิต เพื่อให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ

๖.  งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง และงดดื่มแอลกอฮอล์ ๒๔ ชั่วโมงก่อนบริจาคโลหิต

๗.  งดออกกำลังกายที่เสียเหงื่อมาก ทั้งก่อนและหลังบริจาคโลหิต
Calendar