กิจกรรม

มกราคม 2561

    สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียน นิสิตนักศึกษา ร่วมประกวดการพากย์เสียงภาพยนตร์ภาษาจีน

   ผู้ประกาศข่าว ธิดารัตน์ สวนเศรษฐ์

เปิดรับสมัครนักเรียน นิสิตนักศึกษา ร่วมประกวดการพากย์เสียงภาพยนตร์ภาษาจีน

เฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว)

รายละเอียดและใบสมัคร --->>> http://confucius.buu.ac.th/th/?p=3121
Calendar