กิจกรรม

มกราคม 2561

    ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ธำรง บัวศรี มอบเงินบริจาคร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar