กิจกรรม

ธันวาคม 2560

    รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศูทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบเงินบริจาคร่วมสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar