กิจกรรม

ธันวาคม 2560

    พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar