กิจกรรม

ธันวาคม 2560

    สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรม EECiSKP หรือ EECi Fair ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ Gistda อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

   ผู้ประกาศข่าว เฉลิมขวัญ ศิริมงคล

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือGISTDA พร้อมภาคีเครือข่าย และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดงานมหกรรม EECi@SKP หรือ EECi Fair เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2561 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้า otop และกิจกรรมความบันเทิงตลอด 5 วัน

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ 0 3810 2283, 2293, 2297

 
Calendar