กิจกรรม

ธันวาคม 2560

    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะผู้บริหาร Wuhan University และคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ GISTDA

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น
Calendar