กิจกรรม

พฤศจิกายน 2560

    นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันเก็บกระทง และทำความสะอาดรอบๆ สวนนันทนาการ

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี
Calendar