กิจกรรม

ตุลาคม 2560

    นิสิตคณะอัญมณี สร้างผลงานเครื่องประดับ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย สวมใส่โดย Miss Universe Thailand 2017

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น
Calendar