กิจกรรม

ตุลาคม 2560

    เปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันขับร้องเพลงภาษาจีน ชิงทุนการศึกษา จัดโดยสถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว ????????? ?????????

รายละเอียดและใบสมัคร

http://confucius.buu.ac.th/th/?p=2817

 
Calendar