กิจกรรม

ตุลาคม 2560

    คณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วยนิสิต ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการเจริญจิตภาวนาถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar