กิจกรรม

ตุลาคม 2560

    คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ปลูกดอกดาวเรือง ถวายพ่อหลวงของแผ่นดินรัชกาลที่ ๙

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar