กิจกรรม

กันยายน 2560

    กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา นำดอกไม้จันทน์ที่บุคลากรและนิสิต ประดิษฐ์มอบให้แก่มหาวิทยาลัย

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar