กิจกรรม

กันยายน 2560

    คณะดนตรีและการแสดง ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ครั้งที่ 9

   ผู้ประกาศข่าว ปาณิศา กิมทรง

โดยนิสิตเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา


 

บัตรราคา 9 บาท สามารถบัตรได้ที่หน้างาน
สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์090-767-3177 / 086-848-5589 
หรือ inbox มาสำรองที่นั่งที่๐ฒ facebook:Mupa.dance9นาฏยนพศิษฏ์

ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
Calendar