กิจกรรม

กันยายน 2560

    มหาวิทยาลัยบูรพา แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชุดา จันทร์ข้างแรม ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น
Calendar