กิจกรรม

กันยายน 2560

    ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว พลอยนภัส แนบเชย

กองกิจการนิสิต ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานและนิสิตทุกท่าน

ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการรับบริจาคโลหิต

โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ซึ่งดำเนินการ ๒ ช่วงเวลา คือ

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. จำนวน ๑๕๐ คน)

และเวลา ๑๒.๐๐ ถึง ๑๕.๐๐ น. (รับใบกรอกประวัติตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. จำนวน ๑๕๐ คน)

ณ ห้องสัมมนา (๒๑๑) กองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๓๘๑๐-๒๕๓๕ หรือที่กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต  โทร. ๒๕๓๕ Page Facebook : หน่วยรับบริจาคโลหิต มหาวิทยาลัยบูรพา  หรือ https://www.facebook.com/blooddonationbuu/

 

 
Calendar