กิจกรรม

สิงหาคม 2560

    ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา สอบผ่านข้อเขียนบรรจุเป็นข้าราชการอัยการ

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี
Calendar