กิจกรรม

สิงหาคม 2560

    คณะดนตรีและการแสดง จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ กับการแสดง MUPA Recital ชุด ก้าว...เพราะสุขจึงก้าวต่อ

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี
Calendar