กิจกรรม

สิงหาคม 2560

    คณะดนตรีและการแสดง จัดพิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560

   ผู้ประกาศข่าว ปาณิศา กิมทรง

พิธีไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์แห่งภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีต้องการหนังสือเชิญกรุณากรอกข้อมูลในระบบ
ลิงค์ :
https://goo.gl/forms/GVS9uqdOx2RHlbpN2

 
Calendar