กิจกรรม

สิงหาคม 2560

    สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา นำดอกไม้จันทน์ที่บุคลากร และผู้ชม ร่วมใจประดิษฐ์ มอบให้มหาวิทยาลัย

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar