กิจกรรม

กรกฎาคม 2560

    ฝ่ายสื่อสารองค์กร และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ม.บูรพา เข้าศึกษาดูงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.มหิดล

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน ม.บูรพา

เข้าศึกษาดูงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.มหิดล 

สามารถดูรูปภาพได้ที่ 
https://www.facebook.com/buu.ac.th/posts/1510352352336644
Calendar