กิจกรรม

กรกฎาคม 2560

    กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ตารางการปฐมนิเทศแต่ละคณะ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนี้ 

 

 
Calendar