กิจกรรม

กรกฎาคม 2560

    การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๔

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี
Calendar