กิจกรรม

กรกฎาคม 2560

    รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมหารือ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการก่อตั้งสถาบันความร่วมมือวิชาการและนวัตกรรม

   ผู้ประกาศข่าว กชมล พิมศรณ์

http://calendar.buu.ac.th/document/1438068294.jpg
Calendar