กิจกรรม

มิถุนายน 2560

    ผู้บริหารและทีมงาน ม.บูรพา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมสุขภาพ บริการการรักษา และการดูแลผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข

   ผู้ประกาศข่าว กชมล พิมศรณ์

http://calendar.buu.ac.th/document/1437799091.jpg
Calendar