กิจกรรม

มิถุนายน 2560

    บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี
Calendar