กิจกรรม

มิถุนายน 2560

    คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

   ผู้ประกาศข่าว กิตติศักดิ์ เกตุแก้ว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

     เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโครงการการผลิตกรดซัคซินิกจากแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ-เน้นเพื่อการนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม โดยมี ผศ.ดร.เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการฯ บรรยายและสาธิตการทำงานการผลิตเอทานอล และ ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการฯ 


[ภาพกิจกรรม]

Calendar