กิจกรรม

มิถุนายน 2560

    นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศมนตรีเมืองแสนสุข บันทึกเทปต้อนรับนิสิตใหม่ ม.บูรพา

   ผู้ประกาศข่าว กชมล พิมศรณ์

http://calendar.buu.ac.th/document/1437121888.jpg
Calendar