กิจกรรม

มิถุนายน 2560

    มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

   ผู้ประกาศข่าว ไวทิน จิตมั่น
Calendar