กิจกรรม

มิถุนายน 2560

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแสดงความยินดีต่อ หนังสือพิมพ์ชลบุรีโพสต์ ในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๓ ปี

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar