กิจกรรม

มิถุนายน 2560

    มหาวิทยาลัยบูรพา เตรียมงานการประชุมสามัญทปอ. และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ ๓๒๕๖๐ และสออ.ประเทศไทย ครั้งที่ ๒๒๕๖๐

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar