กิจกรรม

มิถุนายน 2560

    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง
Calendar